1. Ochrona danych osobowych

Ochrona prywatnych informacji dotyczących Użytkowników serwisu hcgpower.pl, jest dla nas sprawą bardzo ważną, w związku z czym zawsze przestrzegamy aktualnych przepisów o ochronie danych osobowych oraz dokładamy wszelkich starań, by wszystkie osoby korzystające z naszego serwisu internetowego czuły się bezpiecznie. Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje o zbieraniu przez HCG Power danych osobowych i innych informacji o Użytkownikach oraz sposobach postępowania z danymi uzyskanymi za pośrednictwem serwisu internetowego hcgpower.pl.
Administratorem danych internautów jest HCG Power z siedzibą w Krakowie 30-079, ul.Królewska 92/139. Inspektor ochrony danych w przedsiębiorstwie administratora dostępny jest pod adresem: kontakt@hcgpower.pl.

2. Zbieranie i przetwarzanie danych

Zbieramy i przetwarzamy Państwa dane osobowe jedynie w takim zakresie, jaki jest niezbędny dla zapewnienia funkcjonowania witryny, prezentowanych przez nas treści oraz usług, na przykład, kiedy rejestrują się Państwo na naszej stronie internetowej, logują na istniejące już konto klienta lub zamawiają produkty. Państwa dane osobowe są zbierane i wykorzystywane jedynie za zgodą Użytkownika. Wyjątkiem od tej zasady są sytuacje, w których nie jest możliwe wcześniejsze wyrażenie zgody ze względu na dane okoliczności, a przetwarzanie danych jest dopuszczalne ustawowo.

3. Określenie celów przetwarzania

Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe w następujących celach:

  • Zawarcie i wykonanie umów
  • Prowadzenia działań marketingu bezpośredniego (w tym newsletter)
  • Obsługa klienta i pomoc dla klientów
  • Świadczenie usług mediów nadawczych, np. w celu przetwarzania zamówień towarów i usług oferowanych przez nas przez Internet
  • W procesie rejestracji profilu w sklepie i na forum

4. Pliki cookies

Serwis internetowy hcgpower.pl może wykorzystywać pliki typu cookies (np. cookies Facebooka, Pixel Facebooka, cookies narzędzia do powiadomień typu push, cookies zewnętrznego czatu) oraz podobne technologie takie jak: Google Analytics, Wtyczki społecznościowe, Google Ad, Captcha, w celu identyfikacji, ze względów technicznych, aby możliwe było wyświetlanie naszej strony oraz zapewnienie stabilności i bezpieczeństwa, w celach statystycznych. Jeżeli Użytkownik serwisu internetowego nie wyraża zgody na stosowanie plików cookies, powinien zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. W celu skorzystania z możliwości zmiany ustawienia mechanizmów dla cookies, należy skorzystać z informacji zawartych na stronach internetowych odpowiednich przeglądarek internetowych, z których korzysta Użytkownik.

5. Okres przechowywania i przebieg usuwania danych osobowych

Przetwarzamy i przechowujemy Państwa dane osobowe jedynie przez taki okres, jaki jest niezbędny do spełnienia celu ich przechowywania lub dopóki jest to od nas wymagane zgodnie z prawem lub regulacjami. Gdy tylko cel przestaje mieć zastosowanie lub zostanie zrealizowany, dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte lub ich przetwarzanie zostanie ograniczone. W przypadku ograniczenia przetwarzania danych, dane takie zostaną usunięte, gdy tylko okresy zachowania danych nałożone przez przepisy prawa, umowę/statut spółki lub postanowienia umowy przestaną uniemożliwiać dokonanie takiego usunięcia, o ile nie istnieje powód do założenia, iż takie usunięcie zagroziłoby uzasadnionym interesom oraz pod warunkiem, że takie usunięcie nie wymagałoby nieproporcjonalnie wielkiego wysiłku ze względu na szczególny charakter przechowywania.

6. Dostęp do przetwarzanych danych

Do przetwarzanych i gromadzonych danych dostęp posiada wyłącznie firma HCG Power. Uzyskanych od Użytkownika danych osobowych nie udostępniamy osobom trzecim, za wyjątkiem podmiotów współpracujących z HCG Power. np.: firm kurierskich, spedycyjnych, firm hostingowych, firm zajmujących się systemem zarządzania treścią, księgowości, dostawcy systemu mailingowego. W takich przypadkach ilość danych przekazywanych współpracującym ze serwisem firmom ograniczona jest do wymaganego minimum. Wszystkie firmy współpracujące z serwisem, które uzyskują dostęp do przekazanych przez Użytkowników danych osobowych, zobowiązały się do ich ochrony w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa oraz do przeszkolenia swoich pracowników w zakresie przetwarzania i ochrony uzyskanych danych osobowych.
Posiadane przez nas dane osobowe Użytkowników mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, tj. Policji i Sądom, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

7. Prawo dostępu do danych

Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich modyfikacji, wysyłając e-mail na adres kontakt@hcgpower.pl. Użytkownik ma prawo domagać się usunięcia swoich danych osobowych przechowywanych przez nas, o ile utrzymywanie danych nie jest niezbędne dla zapewnienia wolności słowa, wolności dostępu do informacji, spełnienia zobowiązania wynikającego z przepisów prawa, z powodu interesu publicznego, w celu zgłoszenia lub obrony przed roszczeniami lub w celu dochodzenia praw na mocy przepisów.
Użytkownik ma prawo do wycofania zgody na zbieranie danych w dowolnej chwili, ze skutkiem przyszłym. Pozostanie to bez wpływu na zebrane dotychczas dane. Mamy nadzieję, że rozumieją Państwo, iż z przyczyn technicznych, przetworzenie wycofania zgody może wymagać pewnej ilości czasu, oraz że mogą Państwo nadal przez taki okres otrzymywać od nas wiadomości.
Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie przez Użytkownika danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże ich niepodanie uniemożliwia realizację zamówienia w sklepie oraz efektywną interakcję.
Korzystając z Serwisu internetowego hcgpower.pl, Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z naszą polityką prywatności i wyraża na nią zgodę.