/
1 View0

Metamorfoza Pana Łukasza

Ta spektakularna zmiana trwała nieco dłużej – zdeterminowany Pan Łukasz wykonał protokół 42 dniowy podwójnie ( oczywiście z zachowaniem wymaganej przerwy).